تبلیغات
پایگاه مبارزه با فرقه ضاله وهابیت : برنامه شب های آسمانی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از شبکه قرآن با موضوعات مختلف دینی و نمایان ساختن چهره واقعی وهابیت - نظر سنت و احادیث و روایات در مورد تکفیر چیست؟
 پایگاه مبارزه با فرقه ضاله وهابیت : برنامه شب های آسمانی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از شبکه قرآن با موضوعات مختلف دینی و نمایان ساختن چهره واقعی وهابیت
درباره ما  مناظره شیعیان و وهابیت پرسش و پاسخ طنز در رابطه با وهابیت هویت و تاریخچه وهابیت
آخرین مطالب
لینک پایگاه های مذهبی و فرهنگی
در این مورد، من روی سرچشمه می‌روم، یعنی کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که در نزد عموم برادران اهل سنت، صحیح‌ترین کتب بعد از قرآن هستند. در این زمینه، روایات متعددی وجود دارد. صحیح بخاری از انس بن مالک نقل می‌کند:
استاد حسینی قزوینی

در این مورد، من روی سرچشمه می‌روم، یعنی کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که در نزد عموم برادران اهل سنت، صحیح‌ترین کتب بعد از قرآن هستند. در این زمینه، روایات متعددی وجود دارد. صحیح بخاری از انس بن مالک نقل می‌کند:

قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: أمرت أن أقاتل الناس، حتى یقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها و صلّوا صلاتنا و استقبلوا قبلتنا و ذبحوا ذبیحتنا، فقد حرمت علینا دماؤهم و أموالهم ... .

من از طرف خداوند مأمورم که با مردم – کفار - بجنگم تا این‌كه اقرار به وحدانیت حق بکنند. اگر اقرار به وحدانیت حق کردند و مانند ما نماز خواندند و قبله ما را محترم شمردند و از ذبایح ما استفاده کردند، خون و مال اینها محترم است و من حق تعرض به اموال و جان اینها را ندارم.

صحیح بخاری، ج1، ص102، کتاب الصلاة، باب فضل إستقبال القبلة

مانند این حدیث را صحیح بخاری، جلد1، صفحه103 آورده که در آنجا آمده است:

من شهد أن لا إله إلا الله و استقبل قبلتنا و صلى صلاتنا و أكل ذبیحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم و علیه ما على المسلم.

کسی که شهادت به وحدانیت خداوند بدهد و مانند ما نماز بخواند و رو به قبله ما بکند و ذبیحه ما را بخورد، او مسلمان است و تمام حقوقی را که برای یک مسلمان عادی فرض کردیم، برای او نیز فرض می‌کنیم و ... .

نکته جالب و زیبایی که متناسب با بحث ماست، این است که یکی دو هفته قبل، یک خانمی تماس گرفت و به این حدیث اشاره کرد و ما قول دادیم در این رابطه مفصل بحث کنیم، این را صحیح مسلم در بابی آورده است که نام آن را این‌گونه نام‌گذاری کرده است: حرام بودن کشتن کافر بعد از گفتن لا إله إلا الله. از اسامة بن زید نقل می‌کند:

بعثنا رسول الله صلى الله علیه و سلم فی سریة، فصبحنا الحرقات من جهینة، فأدركت رجلا، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع فی نفسی من ذلك، فذكرته للنبی صلى الله علیه و سلم، فقال رسول الله صلى الله علیه و سلم: أ قال لا إله إلا الله و قتلته؟ قال: قلت: یا رسول الله! إنما قالها خوفا من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال یكررها علی حتى تمنیت أنى أسلمت یومئذ ... .

ما همراه لشکری رفتیم و برخورد کردیم به کافری که گفت لا إله إلا الله و من او را کشتم. این برای من دشوار بود که او را بعد از گفتن لا إله إلا الله کشتم و این قضیه را به رسول الله (صلی الله علیه و سلم) گفتم و فرمود: آیا بعد از این‌كه او لا إله إلا الله را گفت، او را کشتی؟ گفتم: یا رسول الله! لا إله إلا الله گفتن او از ترس شمشیر بود، نه از ته قلب. رسول الله (صلی الله علیه و سلم) فرمود: آیا قلب او را نشکافتی تا ببینی که واقعا از صمیم قلب می‌گوید یا لقلقه زبان. رسول الله (صلی الله علیه و سلم) هم این عبارت را تکرار می‌کرد تا این‌كه من آرزو می‌کردم که امروز اسلام می‌آوردم و تا به حال مسلمان نشده نبودم.

صحیح مسلم، ج1، ص67، کتاب الإیمان، باب تحریم قتل الکافر بعد إن قال لا إله إلا الله

یک روایت جالب‌تر از این را می‌گویم که اگر در خانه کس است، یک حرف بس است. از آن عزیزانی که فریب وهابیت را خورده‌اند و اینها را واقعا مسلمان می‌دانند و با تحریکات اینها، به بهانه‌های واهی، دست به کشتار مسلمانان و شیعیان می‌زنند، تقاضای عاجزانه دارم که به این روایت توجه کنند و سپس هر کاری که می‌خواهند، بکنند. در صحیح مسلم از مقداد نقل شده است:

یا رسول الله! أرأیت ان لقیت رجلا من الكفار فقاتلنی، فضرب إحدى یدی بالسیف فقطعها، ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله یا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: لا تقتله، قال: فقلت: یا رسول الله! إنه قد قطع یدی ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله و إنك بمنزلته قبل أن یقول كلمته التی قال.

از رسول الله (صلی الله علیه و سلم) سوال کردم: وقتی من با کفار می‌جنگم، گاهی یکی از کفار با من مبارزه می‌کند و دست مرا قطع می‌کند و وقتی من به او حمله می‌کنم، از ترس من، به درخت پناه می‌برد و می‌گوید لا إله إلا الله و اسلام می‌آورد. آیا من باید او را بکشم بعد از اسلام آوردنش؟ حضرت فرمود: تو حق کشتن او را نداری. گفتم: یا رسول الله (صلی الله علیه و سلم)، او بعد از این‌كه دست مرا قطع کرد و من خواستم او را بکشم، اسلام آورد، آیا او را بکشم؟ حضرت فرمود: اگر بعد از گفتن لا إله إلا الله او را بکشی، او مانند تو است قبل از این‌كه او را بکشی – یعنی مسلمان شده بود - و تو هم مانند او شده‌ای قبل از این‌كه او مسلمان شود.

صحیح مسلم، ج1، ص66، کتاب الإیمان، باب تحریم قتل الکافر بعد إن قال لا إله إلا الله

من گمان نمی‌کنم این روایت، هیچ عذری را برای احدی باقی بگذارد.

من یک نکته‌ای را اشاره کنم که شاید برای برخی شبهه شده باشد. در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

أمرت أن أقاتل الناس، حتى یقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله، عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها.

من دستور دارم با کفار بجنگم تا این‌كه لا إله إلا الله بگویند و وقتی اینها لا إله إلا الله را گفتند، خون و مال اینها محترم هستند؛ مگر این‌كه مستحق کشتن باشند.

صحیح البخاری، ج8، ص162 - صحیح مسلم، ج1، ص39

بعضی‌ها از کلمه بحقها سوء استفاده می‌کنند و می‌گویند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود مگر کسی که مستحق مهدور الدم بودن و تصرف در اموال باشند و این را بهانه قرار می‌دهند برای کشتن هر نوع مسلمان. کما این‌كه در تاریخ، سوء استفاده‌های زیادی شده است و فرصت پرداختن به آنها نیست. ولی در خود روایات و منابع معتبر اهل سنت با سند صحیح داریم که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) سوال کردند:

و ما حقها؟ قال: زنى بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس فیقتل به.

مراد شما از کلمه بحقها چیست؟ فرمود: مرد همسرداری که برود زنا کند یا کسی كه بعد از اسلام آوردنْ کافر شود یا کسی که انسان بی‌گناهی را بکشد، مستحق کشتن هستند.

المعجم الأوسط للطبرانی، ج3، ص300 – مجمع الزوائد للهیثمی، ج1، ص25 –جامع البیان لإبن جریر الطبری، ج15، ص103 - كنز العمال للمتقی الهندی، ج1، ص88 - تفسیر الثعلبی، ج6، ص97

در خود صحیح بخاری آمده است:

فوالله ما قتل رسول الله صلى الله علیه و سلم أحدا قط إلا فی إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجریرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله و رسوله و إرتد عن الاسلام.

قسم به خدا! رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را نکشت، مگر در سه مورد : مرد شوهرداری که زنا کرده باشد، کسی که انسان بی‌گناهی را کشته باشد، کسی که مرتد شده باشد و به مبارزه با خداوند و رسولش برخیزد.

صحیح البخاری، ج8، ص43، کتاب الدیات، باب القسامة


برچسب‌ها: نظر سنت و احادیث و ،روایات ،در ،مورد ،تکفیر ،چیست؟ ،
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 08:49 ق.ظ
This is a topic which is close to my heart... Cheers!
Exactly where are your contact details though?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:20 ب.ظ
Spot on with this write-up, I actually believe this amazing site
needs a great deal more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the information!
شنبه 14 مرداد 1396 12:51 ق.ظ
you're in reality a excellent webmaster.
The website loading pace is incredible. It kind
of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork.
you've performed a excellent activity in this subject!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر